Kvalitet innebär för oss en nöjd kund från offert via utfört arbete med kunden i centrum tills garantitidens utgång.

Måleriarbeten runt Roslagen Norrtälje

Kvalitet omfattar även att våra anställda har en trygg och trivsam miljö.
Vi ställer höga krav på våra leverantörer.

Kvalitetssystem i S O 9002 och miljö E N 14001 ligger som grund för vårt arbete.

Vi organiserar och strukturerar arbetet med kvalitetsmål.

Egenkontroller för alla, med rutiner och kontinuerlig uppföljning, samt utbildning av personal.