miljöVi kommer att sträva efter att, i vår verksamhet, som omfattar det mesta inom måleri, minimera negativ miljöpåverkan och därför utnyttja miljöanpassade produkter.

Vi har valt underleverantörer som kan erbjuda miljöanpassade produkter med erfoderlig dokumentation om innehåll, förpackning och livslängd.

Vi utbildar vår personal teoretiskt och praktiskt i de frågor som berör både yttre miljö och arbetsmiljö.